آیا می توان بدهکار محکوم را ممنوع الخروج کرد؟

آیا می توان بدهکار محکوم را ممنوع الخروج کرد؟ برای فهمیدن جواب این سوال با دادپویه همراه باشید.

درست است که سیستم قضایی کشور ما در اجرای آرای محاکم در برخی موارد با پیچیدگی‌ها و کاستی‌هایی مواجه است که ممکن است وصول محکوم به را متعسر و گاهی اوقات متعذر نماید. اما قانون‌گذار برای اینکه طلبکار به طلبش برسد تضمیناتی هم برای محکوم له پیش بینی نموده است که محکوم له می تواند با استفاده از آن محکم علیه لجوج را تحت فشار قرار دهد تا طلب طلبکار را پرداخت نماید. گاهی اوقات برای یک شخص هیچ چیز بدتر ازین نیست که اجازه خروج از کشور به او داد نشود چراکه بسیاری از اشخاص هستند که اقامتگاه و مرکز امور مهم آن ها در خارج از ایران قرار دارد و اگر نتوانند به خارج از ایران به علت ممنوعیت خروج مراجعت نمایند صدمات زیادی به اعتبار ایشان وارد آید.

ممنوع الخروج کردن بدهکار - وکیل خوب در مشهد - بهترین وکیل مشهد - وکیل در مشهد

قانون‌گذار به موجب ماده‌ی 17 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1357 و هم چنین ماده‌ی 23 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی ممنوع الخروجی محکوم علیه را پیش بینی نموده است. ماده‌ی 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد :مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خویش باقی است. البته صدور قرار ممنوع الخروجی باید به درخواست محکوم له باشد و می توان فقط در خواست منع خروج او را از کشور داد نه یک شهر یا حوزه ی قضایی، حتی به نظر برخی از استادان آیین دادرسی مدنی می‌توان این قرار را قبل از سپری شدن مدت ده روز اجراییه نیز صادر نمود.


مطالب مرتبط و مشابه در دادپویه :

در چه صورتی می توان فرد بدهکار را بازداشت کرد؟


آیا ممنوع الخروجی مقید به مدت است و بعد از اتمام مدت رفع اثر می شود؟

مطابق با ماده‌ی 188 و 292 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی می‌تواند دستور ممنوع الخروجی شخصی که حضور او برابر قانون لازم می باشد صادر نماید. اعتبار این دستور 6 ماه می باشد و پس از مدت 6 ماه رفع اثر می‌شود مگر اینکه مقام قضایی مجدد آن مدت را تمدید نماید. اما دقیقا مطابق ماده‌ی 509 همان قانون قاضی اجرای احکام می‌تواند دستور ممنوع الخروجی محکوم را صادر نماید. این دستور واجد وصف مدت نمی‌باشد، بنابراین تا قبل از صدور حکم محکومیت می توان شخص را ممنوع الخروج کرد اما برای یک مدت 6 ماه که قابل تمدید می‌باشد. اما اگر ممنوع الخروجی بعد از صدور رای محکومیت و در مرحله اجرای احکام باشد فاقد مدت می‌باشد. اما ممنوع الخروجی در امور مدنی و نه کیفری فاقد مدت و نا محدود است.

چگونه می توان از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر کرد؟

مطابق قسمت اخیر ماده ی 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره همان ماده مواردی را بیان نموده که می توان از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر کرد یا موقتاً اجرا ننمود اول اینکه اگر محکوم علیه مبلغ محکوم به را تامین نماید و به طلبکار خویش پرداخت کند. در اینصورت منطقی است که از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر خواهد شد. دوم اینکه محکوم له رضایت بر خروج محکوم علیه از کشور را بدهد در اینصورت نیز از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر خواهد شد. سوم اینکه حکم اعسار محکوم علیه صادر شود و این حکم قطعیت یافته باشد بنابراین صرف صدور حکم اعسار بدون قطعیت آن کفایت نمی‌کند. هم چنین در مواقعی که محکوم علیه سفر واجب دارد «مثل حج تمتع» یا سفری که جنبه ی درمانی دارد می‌تواند با سپردن تامین مناسب از کشور خارج شود.


معرفی بهترین وکیل در امور حقوقی و قضایی مشهد با دادپویه

تلفن تماس : 09151252710

آدرس ایمیل : info@dadpuyeh.com

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *