زندان و شلاق ، آیا می‌توان این مجازات‌ها را خرید؟

آیا مجازات زندان و شلاق را می توان خرید و خریدن زندان یا شلاق به چه معناست؟

آیا می‌توان مجازات زندان و شلاق را  خرید؟

قانون گذار به موجب ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات تعزیری را درجه بندی کرده است که از در جه ی یک به عنوان شدیدترین نوع مجازات به درجه ی هشت به عنوان خفیف‌ترین نوع مجازات ختم می‌شود. هریک از عناوین مجرمانه که در قانون تعریف شده است در یکی ازین درجات مجازات جای خواهد گرفت.

فلسفه مجازات اشخاص تنبیه فرد و بازگشت دوباره او به اجتماع می باشد. غیر از مجازات اعدام که بازگشتی در رابطه با آن وجود ندارد. اصلی در مجازات مجرمین وجود دارد تحت عنوان اصلی فردی کردن مجازات. به این مفهوم که مجازات هر فردی باید متناسب با شخصیت او تعیین شود مثلاً مجازات شخصی که تحصیل کرده می باشد و مرتک جرم خیانت در امانت شده است با مجازات فردی که هیچ ویژگی شخصیتی ندارد و همان جرم را انجام داده است تفاوت دارد .

همانطور که قانون گذار در خصوص مجازات مجرمین قاطع می باشد در خصوص عفو و رافت آنها و تناسب میزان مجازات با شخصیت فرد مهربان است. به همین دلیل نیز هست که مثلاً مجازات برخی جرایم حبس یا شلاق است و برخی دیگر حبس یا جزای نقدی است و قانون گذار دست قاضی را باز گذاشته است که برای فرد مذکور مجازاتی متناسب با شخصیت او را تعیین کند مثل حبس یا جزای نقدی.

خرید زندان و شلاق - دادپویه - وکیل در مشهد


مطالب مرتبط و مشابه در دادپویه :
در چه صورتی می توان فرد بدهکار را بازداشت کرد؟
آیا می توان بدهکار محکوم را ممنوع الخروج کرد؟

قانون گذار برای هر فردی که مرتکب عمل غیر قانونی می شود و قاضی در صدد مجازات او می باشد در قانون مجازات اسلامی تاسیسات مناسب زیادی از قبیل تبدیل مجازات اصلی به جزای نقدی، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم یا نهاد مجازات های جایگزین حبس را قرار داده است که قاضی می تواند بنا به نوع جرم از هریک از آنها استفاده نماید به عنوان مثل حبس فردی را به جزای نقدی تبدیل نماید یا مجازات شلاق فردی را تعلیق کند.

خریدن زندان یا شلاق به چه معناست؟

در قانون تاسیس حقوقی تحت عنوان اینکه فردی مجازات خود را خریداری نماید وجود ندارد مثلاً شخصی بگوید من به شلاق محکوم شدم اما بعداً شلاق خودرا خریداری کردم! اما همانطور که گفته شد عبارت صحیح این عنوان تبدیل مجازات شلاق یا حبس به جزای نقدی است و صرفاً قاضی صادر کننده رای صلاحیت چنین کاری را دارد مثلا فردی را نمی توان یافت که به مجازات حبس محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم مجازات حبس را خریداری نماید و با پرداختی پول به دولت به حبس نرود!

این امر امکان ندارد چراکه زمانی می توان با پرداخت پول مجازات حبس یا شلاق را تحمل نکرد که قاضی رسیدگی کننده در رای صادره عنوان کند که حبس یا شلاق فرد به پرداخت بدل جزای نقدی تبدیل شود. بنابراین شخصی که مطابق حکم قاضی به شلاق یا زندان محکوم شده است باید مجازات را تحمل کند مگر اینکه بعداً بتواند از تاسیسات حقوقی دیگر مثل تعلیق بقیه مجازات استفاده نماید. ازین رو، اگر قائل به این باشیم که هر فردی بتواند وقتی به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود آن را خریداری نماید پس در اینصورت هیچ فرد متمولی هیچگاه به زندان نمی رود یا کیفر شلاق را تحمل نمی کند و فقط افرادی که توانایی خرید مجازات را ندارند باید آن را تحمل نمایند.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *